Privacyverklaring

Privacyverklaring – denk-mee-met-ekp.vwnieuwbouwplatform.nl

 

1. Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.ekp-denbosch.nl van SDK Vastgoed bv. Wij, SDK Vastgoed bv, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

 

SDK Vastgoed bv is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V.

 

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verzoeken u deze privacyverklaring goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt, actief uw persoonsgegevens achterlaat en/of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u onze privacyverklaring heeft gelezen, deze accepteert en instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

 

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u informatie opvraagt over onze woningen of nieuwbouwprojecten en als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan wij nodig hebben om het beoogde doel te realiseren.
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
– uw verzoek om informatie te kunnen verwerken;
– Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met u via e-mail of telefonie;
– Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van uw aanmelding cq. inschrijving;
– Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning;
– Onderhouden van direct contact met projectvertegenwoordiger middels chat, email en/of telefonie.

 

Afhankelijk van één of meerdere van bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Geslacht; naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam); adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode); woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; woningvoorkeur; inschrijving nieuwsbrief; overige woonwensen; geboortedatum; geboorteplaats; nationaliteit; beroep/functie; dienstverband; burgerlijke staat; BSN nummer; financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening); bankrekeningnummer / IBAN; digitale handtekening.

 

Er kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde systemen om informatie door u gewenst zo relevant en passend mogelijk aan u te verstrekken.

 

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
– Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
– Door verstrekking van persoonsgegevens door u zelf.

 

4. Cookies
De volgende typen cookies worden gebruikt:
– Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

– Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

– Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om onze website te verbeteren en te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

– Pixel tags
Onze website kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan onze website.

– Knoppen social media
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, adviseren wij u de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

– Nieuwsbrief
Voor nieuwsbrieven wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor het optimaliseren van onze website en onze nieuwsbrieven.

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen zoals: daar waar mogelijk encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

 

6. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen. Zo kunt u bij ons:
– de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
– de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
– verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
– bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
– een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
– de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
– bezwaar maken tegen het (geautomatiseerd) verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, dan kunt u ons dat laten weten door ons een e-mailbericht toe te sturen via privacy@sdkvastgoed.nl.
Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij SDK Vastgoed bv, te bereiken via privacy@sdkvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

 

Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk echter, afhankelijk van de aard van het verzoek, zullen we eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we u een passende reactie sturen.
Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels: privacytaskforce@volkerwessels.com.

Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners bijvoorbeeld makelaars, hypotheekverstrekkers, etc zoals vermeld op de website) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

 

8. Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan dat de wet voorschrijft. Op het moment dat uzelf aangeeft dat wij uw gegevens uit ons systeem moeten verwijderen, zullen we dat onverwijld doen tot zover de wet ons dat toestaat.

 

9. Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

 

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 6 april 2020.

 

11. Contact/ vragen
Werkmaatschappij neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Contactinformatie werkmaatschappij info@sdkvastgoed.nl.